Produkt polski

Ostatnio przeglądane

Siedziba naszej firmy

Siedziba główna

SOLUS

Polanka 329, Strefa Przemysłowa

32-400 MyśleniceGodziny pracy

Biuro
pon – pt (7:00 – 16:00)

Magazyn
pon – pt (7:00 – 15:00)

Skontaktuj się z nami

Dział sprzedaży

e-mail: info@solus.net.pl

tel: 888 424 007e-mail: biuro@solus.net.pl

tel: 888 880 044

Księgowość, płatności

e-mail: ksiegowosc@solus.net.pl

tel kom: 888 884 478

Dział Exportu

e-mail: export@solus.net.pl

tel: (0048) 882 280 808

Dział marketingu

e-mail: manager@solus.net.pl

tel: (0048) 888 344 102

PHBO Powiększ

PHBO

PHBO

Pas z hakiem – ocynk.

"Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do naprawy wytworu złożonego w celu przywrócenia mu jego wyglądu początkowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za inne użycie produktu. Numery oryginalne części użyte wyłącznie w celach informacyjnych."

Kupujący oświadcza, że nabywa Towary Sprzedającego w postaci części zamiennych wyłącznie w celu naprawy pojazdu w celu przywrócenia mu jego pierwotnej postaci i zobowiązuje się do używania tych części wyłącznie w celu naprawy pojazdu w celu przywrócenia mu pierwotnej postaci ("klauzula napraw").
W przypadku, gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość lub uzyska wiarygodną informację w zakresie używania części zamiennych przez Kupującego w innym celu niż wskazany powyżej, Sprzedający jest uprawniony do odmowy wykonania zamówienia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za lokalne przepisy wyłączające możliwość powoływania się na klauzulę napraw lub sprzedaż Towarów poza terytorium UE do krajów nie uznających klauzuli napraw w rozumieniu art. 110 Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dziennik Urzędowy L 003 , 05/01/2002 P. 0001 – 0024).

Inne produkty w tej samej kategorii (25):

realizacja: www.netido.pl